P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 86

© 2013 Didaktik s. r. o.
84
6.6. Multivibrační hudba
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
2 moduly objímka E10
1 modul odpor 1 kΩ
1 modul nastavitelný odpor 10 kΩ
1 modul kondenzátor 0,1 μF
1 modul kondenzátor 1 μF
1 modul tranzistor NPN, báze vpravo
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
1 modul vedení se zdířkou
1 sluchátka
1 žárovka E10, 10V/0,05 A
4 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Jestliže zrychlíme proces přepínání nestabilního multivibrátoru (pomocí modulů RC), dosáhneme
rozsahu akustických frekvencí.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Na nastavitelném odporu nastavíme maximální
hodnotu napětí. Použijeme zdroj stejnosměrného napětí 8 V.
Pokus :
Ve sluchátkách slyšíte zvuk. Tento zvuk můžete modulovat pomocí nastavitelného
odporu. Zkuste zahrát“ stupnici a jednoduchou melodii.
Závěr :
Snižováním součinu R . C narůstá frekvence a generují se zvuky.
Poznámka :
Když zvuk náhle umlkne a obě žárovky svítí, obvod je na krátkou dobu přerušen (je
nutné přepnout zdroj napětí). Pak se odvod zase sepne.
1...,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,...113
Powered by FlippingBook