P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 87

© 2013 Didaktik s. r. o.
85
6.7. Hudba řízená světlem
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vodičů
2 moduly objímky žárovky E10
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul odpor LDR (fotoodpor)
1 modul kondenzátor 0,1 μF
1 modul kondenzátor 1 μF
1 modul tranzistor NPN, báze vpravo
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
1 modul vedení se zdířkou
1 sluchátka
2 žárovky E10, 10V/0,05A
6 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
Tón je řízen světlem tohoto nového hudebního nástroje.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Je výhodné požít k osvětlení fotoodporu spojení
fotoodporu a modul vedení přerušeného. Použijte napětí 8 V~.
Pokus :
Vyšší nebo hlubší tóny vznikají podle velikosti osvětlení fotoodporu. Jeho vhodným
zastíněním lze vytvořit melodie. Proč?
Poznámka :
Kdykoli se zvuk přeruší ( následkem nízkého odporu fotorezistoru) musíte na
okamžik vypnout zdroj stejnosměrného napětí a pak jej znovu zapnout.
1...,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,...113
Powered by FlippingBook