P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 88

© 2013 Didaktik s. r. o.
86
6.7.1. Hudba řízená teplotou
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul odpor NTC
1 modul kondenzátor 0,1 μF
1 modul kondenzátor 1 μF
1 modul tranzistor NPN, báze vpravo
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
1 modul vodič se zdířkou
1 sluchátka
2 žárovky E10 10V/0,05 A
6 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
Melodie je řízena zahříváním prvku tohoto nového „hudebního nástroje“.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Odpor NTC má zpočátku pokojovou teplotu. Použijte
zdroj stejnosměrného napětí 8 V.
Pokus :
Prsty zahřejte odpor NTC. Při zahřívání se budou vytvářet vyšší nebo nižší tóny. Nyní
zahřejte odpor NTC zápalkou. Vznikne vysoký nebo nízký tón?
Poznámka :
Kdykoli dojde k přerušení zvuku (kvůli příliš nízkému odporu rezistoru NTC), zdroj
stejnosměrného napětí se musí na krátkou dobu vypnout a potom opět zapnout.
1...,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,...113
Powered by FlippingBook