P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 89

© 2013 Didaktik s. r. o.
87
7. REZONANČNÍ OBVOD
7.1. Princip rezonančního obvodu
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul Si dioda
1 modul kondenzátor 0,1 μF
1 modul pro cívku 2x800 závitů
1 cívka se 2x800 závity
1 modul vedení se zdířkou
1 sluchátka
1 železné jádro
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Rezonanční obvod se skládá z cívky a kondenzátoru. Jeho název je odvozen ze skutečnosti, že
elektrický náboj se může přemisťovat z jedné desky kondenzátoru na druhou. Tento pokus
ukazuje jednoduchým způsobem, že k takovému kmitání opravdu dochází.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Kondenzátor se nabíjí ze zdroje střídavého proudu
přes diodu 50krát za sekundu. Ale během intervalů (jedna setina sekundy při neprůchodných
půlperiodách) se náboj rychle přemisťuje. Použijte zdroj střídavého napětí 6 V.
Pokus :
Po pomalém vsunutí jádra do cívky je slyšet ve sluchátkách zvuk, který je mnohem vyšší
než dosud známý zvuk vytvořený zdrojem střídavého napětí frekvence 50 Hz. Tón můžete měnit
pohybem železného jádra.
Závěr :
V rezonančním obvodu se elektrický náboj přemisťuje. Jestliže zasuneme železné jádro
dále do cívky („vyšší indukčnost"), vzroste frekvence kmitů.
1...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,...113
Powered by FlippingBook