P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 91

© 2013 Didaktik s. r. o.
89
7.1.2. Sériový rezonanční obvod
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul odpor 100 Ω
1 modul kondenzátor 1 μF
1 modul cívka 800 závitů
1 cívka 800 závitů
1 U-jádro
1 l-jádro
1 nízkofrekvenční generátor
8 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
2 měřící přístroje
Zjistěte induktanci a kapacitanci sériového rezonančního obvodu.
Zapojení :
Sestavte obvod podle obrázku. Cívka s 800 závity má uzavřené jádro.
Frekvenci nízkofrekvenčního generátoru nastavíme na 100 Hz, výstupní napětí na maximum.
Voltmetrem změříme napětí v obvodu (připojení v bodech A a C). Voltmetr má rozsah 10 V~ . Na
ampérmetru máme nastavený rozsah 30 mA~.
1.pokus
: Pozvolna zvyšujeme frekvenci od počáteční hodnoty 100 Hz a sledujeme ampérmetr.
Při určité frekvenci prochází obvodem největší proud.
Největší proud při asi
……………. Hz
Rezonanční proud je
……………. mA = ……………. . A
2.pokus :
Zjistěte, zda při průchodu největšího proudu obvodem je také napětí mezi body A a C
nejmenší.
3.pokus :
Změřte jednotlivé hodnoty napětí na cívce a kondenzátoru při rezonanční frekvenci.
Napětí na cívce (připojení A a B) :
U
L
= ……………. V
Napětí na kondenzátoru (připojení B a C) : U
C
= ……………. V
Jednotlivá napětí jsou vyšší než výsledné napětí.
Závěr :
Při určité frekvenci je odpor nejmenší a proud největší.
1...,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,...113
Powered by FlippingBook