P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 92

© 2013 Didaktik s. r. o.
90
7.2. Netlumené kmity
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul nastavitelný odpor 10 kΩ
1 modul kondenzátor 1000 μF
1 tranzistor NPN, báze vlevo
1 modul cívka 2x800 závitů
1 modul cívka 800 závitů
1 cívka 2x800 závitů
1 cívka 800 závitů
1 modul vedení se zdířkou
1 sluchátka
1 U-jádro
1 I-jádro
1 žárovka E10, 10 V/0,05A
4 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
1 měřící přístroj
Netlumené kmity vznikají tehdy, když ztráty energie nahrazujeme po každém kmitu. Zpětná
indukční vazba, která se zde využívá, je založena na principu, že tranzistor se stane v určitém
okamžiku vodivým. Tím je náboj kondenzátoru po každém kmitu doplněn.
Zapojení :
Rezonanční obvod se skládá z Pl-cívky se 2x800 závity a kondenzátoru. Indukční cívka
s 800 závity je zdrojem napětí, které řídí tranzistor. Pomocí děliče napětí je vhodně nastaven
pracovní bod. Obě cívky mají uzavřené železné jádro. Používáme zdroj stejnosměrného napětí
5V.
Pokus :
Nejdříve nastavíme odpor nastavitelného rezistoru na maximum, dokud nevzniknou kmity.
Na žárovce můžeme pozorovat vybíjení kondenzátoru. Pomocí měřícího přístroje sledujeme
periodické změny napětí na kondenzátoru.
Závěr :
V obvodu s kondenzátorem o vysoké kapacitě C a cívkou s uzavřeným železným jádrem
(vysoká indukčnost L) vznikají poměrně pomalé kmity.
1...,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,...113
Powered by FlippingBook