P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 93

© 2013 Didaktik s. r. o.
91
7.3. LC-hudba
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul nastavitelný odpor 10 kΩ
1 modul kondenzátor 1 μF
1 modul kondenzátor 0,1 μF
1 tranzistor NPN, báze vlevo
1 modul cívka 2x800 závitů
1 modul cívka 800 závitů
1 cívka 2x800 závitů
1 cívka 800 závitů
1 modul vedení se zdířkou
1 sluchátka
1 U-jádro
1 l-jádro
1 žárovka E10, 10 V/0,05 A
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Frekvence kmitání závisí na indukčnosti cívky L a kapacitě kondenzátoru.
Zapojení :
Sestavte obvod podle obrázku. Použijeme cívku bez uzavřeného železného jádra.
Indukčnost této cívky je potom nižší. Do cívky s 2x800 závity je vsunuta kotva. (1 U-jádro)
Zapojíme kondenzátor o kapacitě 1 μF (potom 0,1 μF). Použijeme zdroj stejnosměrného napětí
5V.
Pokus :
Na nastavitelném rezistoru nastavíme nejdříve největší odpor, potom jej pomalu
snižujeme, až uslyšíme ve sluchátkách zvuk.
Železné jádro vsouváme do cívky tak, abychom slyšeli tóny stupnice.
Výška tónů (frekvence) se značně zvýší, jestliže použijeme kondenzátor 0,1 μF.
Závěr :
Použitím vhodné cívky a kondenzátoru můžeme vytvořit generátor zvuku.
1...,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,...113
Powered by FlippingBook