P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 96

© 2013 Didaktik s. r. o.
94
8.1.2. Výstražná signalizace při poruše ohřevu
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
2 moduly objímky E10
1 modul odpor 1 kΩ
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul odpor PTC
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
1 modul tranzistor NPN, báze vpravo
2 žárovky E10,10V/0,05A
1 modul bzučák
6 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
2 měřící přístroje
Budeme zkoumat poplašnou signalizaci při poruše ohřevu jako příklad ovládání druhého stupně
tranzistoru napětím kolektoru prvního stupně.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Dělič napětí báze se skládá z odporu PTC a odporu
10 kΩ. Voltmetrem měříme napětí na kolektoru prvního tranzistoru. Použijeme měřící rozsah
10V=. Ampérmetr má měřící rozsah 30 mA=. Použijeme zdroj stejnosměrného napětí 8 V.
Pokus :
Chladný rezistor PTC má poměrně malý odpor. Z toho důvodu tranzistorem T
1
proud
neprochází, ale tranzistor T
2
vpravo je vodivý.
Zápalkou zahřejte rezistor PTC. Tím zvýšíte velikost jeho odporu, tranzistor T
1
se stane vodivým,
tranzistorem T
2
proud neprochází. Pravá žárovka nesvítí.
Žárovku vpravo zaměníme bzučákem.
Rezistor PTC se dostane do svého původního stavu, protože jej už dále nezahříváme. Tranzistor
T
2
je vodivý, rozezní se poplašná signalizace.
Závěr :
Nízký odpor chladného rezistoru PTC se dá využít pro rozezvučení bzučáku. Při poruše
ohřevu způsobí malý odpor chladného rezistoru PTC spuštění bzučáku. Odpor rezistoru PTC je
totiž tak malý, že spustí poplašnou signalizaci.
1...,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,...113
Powered by FlippingBook