P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 97

© 2013 Didaktik s. r. o.
95
8.2. Automatické měření hladiny
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
1 modul přerušené vedení se dvěma
zdířkami
1 modul odpor 500Ω
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
1 modul tranzistor NPN, báze vpravo
1 modul bzučák
1 žárovka E10, 10 V/0,05A
2 krokosvorky s kolíkem
4 spojovací vodiče
1 odměrný válec
1 kádinka
zdroj elektrického napětí
U nádoby naplněné kapalinou často potřebujeme nějaké zařízení, které signalizuje naplnění
nádoby do určité úrovně.
Zapojení :
Kádinku naplníme vodou pomocí odměrného válce. Když voda dosáhne do úrovně
dvou elektrod (kolíky připojovacího vedení), rozsvítí se žárovka. Místo žárovky můžeme použít
například bzučák.
Závěr :
Signalizaci úrovně hladiny nám umožňuje Darlingtonovo zapojení, a to i u málo vodivých
kapalin.
1...,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,...113
Powered by FlippingBook