P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 98

© 2013 Didaktik s. r. o.
96
8.3. Detektor lži
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
1 modul přerušené vedení se dvěma zdířkami
1 modul odpor 1 kΩ
1 modul odpor 10kΩ
1 modul nastavitelný odpor 10 kΩ
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
1 modul tranzistor NPN, báze vpravo
1 žárovka E10, 10V/0,05 A
2 krokosvorky s kolíkem
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Detektor lži je založen na tom, že ve stavu rozrušení se zvyšuje vlhkost lidské pokožky. Tím se
snižuje odpor lidského těla.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Do Darlingtonova obvodu připojíme přídavné
rezistory. Do modulu přerušeného vedení připojíme dvě krokosvorky s kolíkem. Proměnný rezistor
pracuje tak, že když se dotknete krokosvorek suchými prsty, žárovka se nerozsvítí. Použijeme
zdroj stejnosměrného napětí 8 V. Dotkněte se lehce krokosvorek.
Zapojení :
Jestliže se po doteku krokosvorek žárovka nerozsvítí nebo svítí velmi slabě, navlhčete
si ruce a dotkněte se jich znovu. Nyní žárovka svítí.
Závěr :
Zvlhčení pokožky lze prokázat pomocí Darlingtonova obvodu. To je princip detektoru lži.
1...,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,...113
Powered by FlippingBook