P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 99

© 2013 Didaktik s. r. o.
97
8.4. Mikrofonní zesilovač
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
1 modul přerušené vedení se dvěma zdířkami
1 modul odpor 500Ω
1 modul odpor 47kΩ
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
1 modul kondenzátor 1 μF
1 modul vedení se zdířkou
1 žárovka E10, 10V/0,05 A
1 mikrofon
1 sluchátka
4 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Nyní budeme zkoumat jednoduchý obvod pro zesílení akustických kmitů.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Uhlíkový mikrofon a odpor 500Ω jsou spojeny
sériově. Pracovní napětí je 8 -10 V. Změny napětí způsobené akustickými kmity se přenášejí na
bázi přes kondenzátor. K bázi je připojen zdroj stejnosměrného napětí. Pomocí báze a rezistoru
47kΩ se nastaví pracovní bod.
Sluchátka jsou připojena k obvodu kolektoru pomocí modulu se zdířkou. Báze je izolována od
signálu, který má být zesílen, pomocí kondenzátoru. Se sluchátky by neměla pracovat stejná
osoba, která mluví do mikrofonu.
Pokus :
Mluvte na mikrofon nebo na něj jenom poklepejte prsty. Sluchátka zesílí kmity tak, že je
můžete slyšet.
Závěr :
Napětí, které chceme zesílit, je přiváděno na bázi a na emitor tranzistoru přes
kondenzátor. Zesílený signál můžeme vyvést na kontakt kolektoru.
1...,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,...113
Powered by FlippingBook