P9160-4R Návod "ŽES Rotační pohyb" - page 10

8
© Didaktik s.r.o.
Rotující kyvadlo (Foucaltovo kyvadlo) MEC 046
Materiál
1 MSP ložisko s řemenicí „kompakt”
1 Upínací šroub M3, malý
1 Foucaultovo kyvadlo „kompakt“
1 Kruhový kotouč „kompakt“
Závěr :
Pomocí kyvadla demonstroval Foucalt v roce 1851 v pařížském Pantheónu otáčení Země.
V tomto pokusu ukážeme princip Foucaltova kyvadla.
Pokus
• kyvadlo rozkmitáme „nad“ černou čárou
• otáčíme opatrně deskou společné s kyvadlem
• v případě, že síla, která se přenáší přes háček
na vlákno, není příliš velká, kyvadlo kmitá pořád
stejně
Příprava
Sestavení podle obrázku.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13
Powered by FlippingBook