P9160-4R Návod "ŽES Rotační pohyb" - page 5

3
© Didaktik s.r.o.
Pokusy
Odstředivá síla MEC 041
1 Řemenice „kompakt“, D= 100 mm
1 Ocelové kuličky ½” (12.7 mm)
1 Hnací řemen „kompakt“
1 MSP ložisko s řemenicí „kompakt”
1 Upínací šroub M3, malý
1 Kruhový kotouč „kompakt“
1 Sestavná deska pro MSP „kompakt“
1 Osa pro řemenici, na magnetu „kompakt”
Materiál
Demonstrujeme odstředivou sílu a její závislost na vzdálenosti r od osy otáčení a úhlové
rychlosti nebo frekvenci otáčení.
• na sestavnou desku umístíme MSP motor a
osu pro řemenici
• nasadíme hnací řemen a řemenici
• na řemenici nasadíme kruhový kotouč a
přitáhneme šroubem
• na kotouč položíme ocelové kuličky
Pokus
Pozorujeme chování kuliček v závislosti na vzdálenosti od středu a úhlové rychlosti.
Závěr :
Pro pozorovatele v bodu otáčení směřuje odstředivá síla radiálně „ven“.
Pro nehybného pozorovatele stojícího na desce můžeme určit, že síla držící kuličku na kotouči
již není, při větším poloměru nebo úhlové rychlosti, dostatečná a kulička se pohybuje směrem
„ven“ po tangentě.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13
Powered by FlippingBook