P9160-4R Návod "ŽES Rotační pohyb" - page 6

4
© Didaktik s.r.o.
Odstředivá síla - vznášení koulí MEC 042
1 Řemenice „kompakt“, D= 100 mm
1 Sestavná deska pro MSP „kompakt“
1 Hnací řemen „kompakt“
1 MSP ložisko s řemenicí „kompakt”
1 Kulové vznášedlo, kyveta „kompakt“
1 Osa pro řemenici, na magnetu „kompakt”
Materiál
V tomto pokusu demonstrujeme odstředivou sílu.
• na sestavnou desku umístíme MSP motor a osu pro řemenici
• nasadíme hnací řemen a řemenici
• na motor nasadíme kyvetu
Pokus
Uvedeme kyvetu do rotace.
Odstředivá síla působí na kuličky :
FZ = m r ω²
Ty jsou tlačeny odstředivou sílou
„ven“ na stěnu kyvety.
Obě jsou vytlačeny do stejné výšky,
neboť musíme brát do úvahy pouze
jejich hmotnost . Dosažená výška
tedy závisí pouze na rychlosti
otáčení.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13
Powered by FlippingBook