P9160-4R Návod "ŽES Rotační pohyb" - page 7

5
© Didaktik s.r.o.
Odstředivý regulátor MEC 043
1 Sestavná deska pro MSP „kompakt“
1 Řemenice „kompakt“, D= 100 mm
1 Hnací řemen „kompakt“
1 MSP ložisko s řemenicí „kompakt”
1 Osa pro řemenici, na magnetu „kompakt”
1 Wattův odstředivý regulátor „kompakt“
Materiál
Příprava
Pokus sestavíme podle obrázku. MSP motor a MSP ložisko upevníme na sestavnou desku, do
motoru zašroubujeme regulátor a napneme hnací řemen.
V tomto pokusu budeme demonstrovat funkci odstředivého (Wattova) regulátoru.
Roztočíme regulátor. Proti odstředivé síle působí hmotnost závaží na koncích regulátoru.
Závěr :
Tento způsob regulace otáček stroje (regulátor musí být doplněn o pružinu, která se při rotaci
stlačuje a přes páku přenáší na ovladač rychlosti stroje, který regulátor pohání) byl poprvé použit
James Wattem při regulaci výkonu parního stroje.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13
Powered by FlippingBook