P9160-4R Návod "ŽES Rotační pohyb" - page 8

6
© Didaktik s.r.o.
Odstředivá síla (geoid) MEC 044
1 Řemenice „kompakt“, D= 100 mm
1 Sestavná deska pro MSP „kompakt“
1 Hnací řemen „kompakt“
1 MSP ložisko s řemenicí „kompakt”
1 Osa pro řemenici, na magnetu „kompakt”
1 Kruhy zploštění Země „kompakt“
Materiál
V tomto pokusu ukážeme zploštění Země v důsledku odstředivé síly
.
Závěr :
Země by vlastně měla být, při minimální potencionální energii, koulí.
Zploštění ukazuje, že Země se otáčí vzhledem k inerciální soustavě, a působí na ni řada dalších
faktorů : přitažlivost Země, Měsíce, Slunce a také odstředivá síla.
Příprava
Sestavení podle obrázku.
Pokus
• začněte otáčet „Zemí“
• pro odstředivou sílu platí :
FZ = m r ω²
• v důsledku větší odstředivé síly v oblasti
rovníku než na pólech dochází k stlačení
pružin představujících „Zemi“ a jejich
prodloužení směrem „ven“.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13
Powered by FlippingBook