P9160-4R Návod "ŽES Rotační pohyb" - page 9

7
© Didaktik s.r.o.
Rotující kapalina MEC 045
1 Řemenice „kompakt“, D= 100 mm
1 Sestavná deska pro MSP „kompakt“
1 Hnací řemen „kompakt“
1 MSP ložisko s řemenicí „kompakt”
1 Kulové vznášedlo, kyveta „kompakt“
1 Osa pro řemenici, na magnetu „kompakt”
voda
1 Barva prášková, potravinářská
1 Stříkačka 20 ml, plast
Materiál
V tomto pokusu ukážeme vztah mezi tvarem povrchu a úhlovou rychlostí otáčející se
kapaliny.
Příprava
Sestavení podle obrázku. Z kyvety odstraňte kuličky a pomocí stříkačky naplňte 30-40 ml
obarvené kapaliny.
Pokus
• kyvetou otáčejte různými rychlostmi
• povrch kapaliny je vždy parabola
• při vysoké rychlosti je odstředivá síla
mnohem větší, než hmotnost kapaliny a
povrch je téměř vertikální
Závěr :
Tvar povrchu kapaliny je dán výslednicí gravitační a odstředivé síly.
Výslednice těchto dvou sil působí na každou částici kapaliny.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13
Powered by FlippingBook