P9160-5M Návod "ŽES Magnetismus" - page 10

© 2013 Didaktik s. r. o.
8
Závěry :
1. Přitažlivá síla magnetu dokáže zvednout těleso proti působení tíhy {gravitační síly).
2. Přitažlivá síla magnetu je závislá na vzdálenosti od magnetu. Se zvětšující se vzdáleností se stává slabší.
3. Přitažlivá síla magnetu může být zastíněna železným plechem, avšak proniká papírem nebo plastem a
většinou ostatních materiálů {kromě niklu a kobaltu).
Poznámka :
S pomocí sady vodivých plechů je možno ukázat, že magnetická přitažlivá síla proniká jinými materiály,
např. mosaz, olovo, zinek.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...21
Powered by FlippingBook