P9160-5M Návod "ŽES Magnetismus" - page 11

© 2013 Didaktik s. r. o.
9
2. Účinky magnetu, elementární magnety
Magnetická indukce
Materiál (MAG 2.1) :
1 stativ, 30 cm
1 stativová tyč, 10 cm
1 stativová tyč 25 cm
1 objímka univerzální
1 válcový magnet
svorky na papír
ŽES Stativový materiál
Je zkoumáno vzájemné působení mezi magnetem a železem, bude nalezeno vysvětlení tohoto působení.
Pokus
: Ke stativu připevníme 25 cm dlouhou stativovou tyč a na její vrchol upevníme objímku univerzální. 10 cm
dlouhou stativovou tyč upevníme přibližně doprostřed objímky. Do otevřené dlaně si položíme několik svorek na papír
a držíme je přímo pod stativovou tyčí. Potom druhou rukou přiblížíme k tyči shora magnet. Svorky na papír jsou nyní
přitahovány k tyči a přilnou k ní i navzájem.
Jestliže magnet opět oddálíme, svorky spadnou, a nepřilnou dokonce ani když se jich dotkneme tyčí. Tyč, stejně jako
svorky na papír, vykazují magnetické vlastnosti. Chovají se, jako by byly samy magnety.
Závěr
: Železné těleso se stává v blízkosti magnetu magnetem. Jakmile je magnet odstraněn, těleso opět své
magnetické vlastnosti ztrácí. Tento proces se nazývá magnetická indukce (magnetizace látky).
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,...21
Powered by FlippingBook