P9160-5M Návod "ŽES Magnetismus" - page 12

© 2013 Didaktik s. r. o.
10
Vytvoření magnetu
Materiál (MAG 2.2) :
1 válcový magnet
1 železné jádro
1 kompas
Ze železného jádra bude udělán magnet.
Pokus
: Pomocí kompasu zkontrolujeme, zda je nebo není železná tyč (železné jádro) magnetická. Pokud není
magnetická nebude odpuzovat jeden z pólů magnetické střelky. V opačném případě, je-Ii v tyči zbytek magnetismu z
předchozích pokusů. označíme severní pól tohoto slabého magnetu. Po zmagnetizování železné tyče musí být
severní pól na druhé straně. Několikrát přejedeme magnetem přes železnou tyč (magnetem pohybujeme vždy ve
stejném směru). Potom přiblížíme oběma konci tyč k magnetické střelce, pozici severního pólu nového magnetu
určíme vzájemným odpuzováním shodných pólů. Pokus zopakujeme, železná tyč se nyní zmagnetizuje opačným
směrem.
Závěr
: Železná tyč může být magnetem zmagnetizována. Magnetismus se uchová delší dobu nebo vůbec
(odhlédneme-li od slabého zbytkového magnetismu) v závislosti na druhu železa.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21
Powered by FlippingBook