P9160-5M Návod "ŽES Magnetismus" - page 13

© 2013 Didaktik s. r. o.
11
Vnitřek válcového magnetu
Materiál (MAG 2.3) :
1 válcový magnet
4 distanční sloupky
1 kompas
Co se stane, když se magnet rozdělí ? Vytvoří se samostatné magnetické póly ?
Pokus :
Čtyři distanční sloupky se závity sešroubujeme dohromady v jednu železnou tyč. Pomocí kompasu se
přesvědčíme, zda není železná tyč zmagnetizovaná. Poté ji zmagnetizujeme několikerým přejetím válcovým
magnetem ve stejném směru. Polohu severního pólu nového magnetu zjistíme pomocí magnetické střelky kapesního
kompasu. Severní pól magnetu je odpuzován severním pólem magnetické střelky.
Nyní rozdělíme tyč uprostřed a pomocí magnetické střelky zjistíme, zda jsou obě části také magnety. Určíme pozici
severního pólu. Železnou tyč dále rozdělíme, a můžeme pozorovat, že jsme získali 4 magnety, každý se severním a
jižním pólem.
Závěr
: Rozdělené části válcového tyčového magnetu se stávají samostatnými magnety se severním a jižním pólem.
Nejsou zde samostatné magnetické póly, ale vždy pólové dvojice (dipóly).
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21
Powered by FlippingBook