P9160-5M Návod "ŽES Magnetismus" - page 14

© 2013 Didaktik s. r. o.
12
Elementární magnety
Materiál (MAG 2.4) :
1 válcový magnet
1 kompas
1 železné piliny
V následujícím pokusu zjistíme, jaké změny nastanou uvnitř železného bloku po jeho zmagnetizování. Plastické
pouzdro se železnými pilinami slouží jako model.
Pokus
: Železné piliny v plastikové tubě protřepeme. Pak je přiblížíme k magnetické střelce kapesního kompasu.
Povšimněme si, že oba póly magnetické střelky jsou železnými pilinami přitahovány.
Několikrát přejedeme válcovým magnetem stejným směrem ze spodní strany plastikové tuby se železnými pilinami. V
průběhu této činnosti si můžeme všimnout, jak se železné piliny pohybují a přijímají jednotný směr. Poté přiblížíme
opatrně (bez třepání) dno plastikové tuby k magnetické střelce. Všimneme si, že jeden z pólů magnetické střelky je
železnými pilinami odpuzován. Tuba s pilinami se stala magnetem.
Tuba se protřepáním železných pilin odmagnetizuje, protože piliny získají různou orientaci.
Závěr
: Elementární magnety v železném bloku se při zmagnetizování srovnají tak, že vytvoří jeden velký magnet.
Pokud mají elementární magnety náhodnou orientaci, není možno zaznamenat žádný vnější magnetismus, protože
navzájem neutralizují své působení.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21
Powered by FlippingBook