P9160-5M Návod "ŽES Magnetismus" - page 15

© 2013 Didaktik s. r. o.
13
3. Magnetické pole
Magnetické pole tyčového magnetu
Materiál (MAG 3.1) :
1 válcový magnet
1 sonda magnetického pole
Popis magnetického pole magnetu.
Pokus
: Sonda magnetického pole obsahuje malý, všemi směry otočný, válcový tyčový magnet. Tento magnet je
vlivem vzájemného působení mezi magnetickými póly větším magnetem otáčen do určitých směrů. Oblast okolo
magnetu je postupně přejížděna tímto větším válcovým tyčovým magnetem. Pamatujte si polohy, v nichž se magnet
ustálil. Každou polohu magnetu ve snímači zakreslíme na list papíru, společně s několika různými polohami válcového
magnetu. Poloha magnetu v sondě označuje směr magnetického silového pole, které je znázorněné magnetickými
siločarami.
Pomocí sondy magnetického pole můžeme vytvořit prostorový obraz magnetického pole okolo válcového tyčového
magnetu. Magnetické siločáry probíhají ze severního k jižnímu pólu. Magnet ve snímači se ustálí v tomto směru.
Závěr
: Magnetické silové pole okolo válcového tyčového magnetu může být znázorněno pomocí siločar. Tyto siločáry
ukazují dosah účinnosti magnetu.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21
Powered by FlippingBook