P9160-5M Návod "ŽES Magnetismus" - page 16

© 2013 Didaktik s. r. o.
14
Magnetické siločáry
Materiál (MAG 3.2) :
1 válcový magnet
1 vložka pro magnet
svorky na papír
Pomocí svorek na papír vytvoříme magnetický řetěz směřující vzhůru.
Pokus
: Válcový magnet uložíme do vložky. U jednoho konce magnetu držíme několik svorek na papír a vytvoříme
řetěz ke druhému konci magnetu. Svorky se ustálí takovým způsobem, že řetěz ukazuje směr magnetických siločar.
Každá svorka se stává sama magnetem, který se musí ustálit v silovém poli válcového tyčového magnetu.
Závěr
: Malé magnety se ustálí v silovém poli magnetu kolem čar magnetického pole.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21
Powered by FlippingBook