P9160-5M Návod "ŽES Magnetismus" - page 17

© 2013 Didaktik s. r. o.
15
Uspořádání magnetických čar (obklopujících tyčový magnet)
Materiál (MAG 3.3) :
1 válcový magnet
1 vložka pro magnet
1 běžec stativový s otvorem
1 běžec pro stupnici,
matnici
a ukazatel
1 železné piliny
1 čtvrtka papíru
ŽES Stativový materiál
Magnetické pole okolo válcového tyčového magnetu může být zviditelněno pomocí železných pilin.
Pokus
: Válcový magnet uložíme do vložky pro magnet. Běžce umístíme zleva a zprava vložky. Na běžce položíme
čtvrtku papíru. Magnet by se jí neměl dotýkat.
Železné piliny opatrně rozsypeme na papír a pozorujeme, jakým způsobem se pohybují. Posun železných pilin
můžeme usnadnit poklepáním na papír. Železné piliny se vyrovnají takovým směrem, že ukazují směr magnetických
siločar.
Magnet pod papírem otočíme o 90° a opět poklepeme na papír. Železné piliny nyní ukáží otočené magnetické pole.
Po tomto pokusu vrátíme piliny do krabičky.
Závěr
: Železné piliny se ustálí podél magnetických siločar a tím způsobem vytvoří obraz magnetického pole (na
rovném povrchu).
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21
Powered by FlippingBook