P9160-5M Návod "ŽES Magnetismus" - page 18

© 2013 Didaktik s. r. o.
16
Magnetické pole mezi póly magnetu
Materiál (MAG 3.4) :
2 válcové magnety
2 vložky pro magnet
1 běžec stativový s otvorem
1 běžec pro stupnici,
matnici
a ukazatel
1 železné piliny
1 čtvrtka papíru
ŽES Stativový materiál
Seznámíme se s magnetickým polem mezi póly.
1. pokus
: Válcové magnety položíme do vložek pro magnety položených na stůl tak, že magnety směřují opačnými
póly k sobě, Na pravou a levou stranu vložek položíme běžce. Na tyto běžce položíme čtvrtku papíru. Železné
piliny opatrně rozsypeme na papír, Pohyb pilin usnadníme poklepáním na papír. Vytvoří se obraz čar
magnetického pole mezi magnetickými póly opačné polarizace. Poté nasypeme piliny zpět do krabičky.
2. pokus
: Zopakujeme předchozí pokus, ale vložky pro magnety tentokrát umístíme na stůl tak, že shodné póly
magnetů směřují k sobě. Opět se vytvoří obraz čar magnetického pole.
Závěr
: Magnetické siločáry opačných magnetických pólů vedou od jednoho pólů ke druhému. Magnetické siločáry
shodných magnetických pólů se vzájemně odpuzují směrem ven.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21
Powered by FlippingBook