P9160-5M Návod "ŽES Magnetismus" - page 19

© 2013 Didaktik s. r. o.
17
Magnetické pole Země
Materiál (MAG 3.5) :
1 válcový magnet
1 koule
1 sonda magnetického pole
Pomocí modelu bude vysvětleno magnetické pole Země.
Pokus
: Kouli držíme otvorem vzhůru. Tento otvor bude ukazovat polohu geografického severního pólu. Válcový
magnet vložíme do otvoru severním pólem (červeně označená část) směrem dolů. Sondou magnetického pole
přejedeme prostorem okolo Země. Přitom si povšimneme, proč severní pól magnetické střelky ukazuje k severu.
Nachýlení magnetu v magnetické sondě udává sklon magnetu na konkrétním místě.
Závěr
: Země má magnetické pole, které je utvořeno stejně, jako magnetické pole válcového tyčového magnetu.
Magnetický jižní pól je umístěn v oblasti geografického severního pólu.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21
Powered by FlippingBook