P9160-5M Návod "ŽES Magnetismus" - page 4

© 2013 Didaktik s. r. o.
2
Úvod - návody k pokusům
(magnetismus)
Tato brožura obsahuje celou řadu pokusů z oblasti elektřiny sestavitelných pomocí žákovské elementární
soupravy „ŽES Magnetismus“.
součástky : v pokusech je použito toto označení (normálním písmem) ve výčtu materiálu pro součástky
dodávané v soupravě „ŽES Magnetismus“. K sestavení některých pokusů je nutným příslušenstvím souprava
„P9901-4A ŽES Stativový materiál“.
součástky
: v pokusech je použito toto označení (kurzívou ve výčtu materiálu), který není součástí souprav a
kde se předpokládá, že tyto součástky, popřípadě měřící přístroje nebo zdroje škola vlastní.
Snahou naší firmy je vycházet vstříc všem požadavkům pedagogických pracovníků, a pokud je to možné,
samozřejmě je i plnit. Doufáme, že se Vám bude se soupravou dobře pracovat a pod Vašim vedením přinese žákům
nové poznatky z fyziky. Děkujeme Vám za zakoupení soupravy.
RNDr. Roman Iška
ředitel společnosti
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...21
Powered by FlippingBook