P9160-5M Návod "ŽES Magnetismus" - page 6

© 2013 Didaktik s. r. o.
4
SEZNAM POKUSŮ
1. Vzájemné působení magnetů
Magnety, magnetické póly
Materiál (MAG 1.1) :
1 kompas
1 válcový magnet
svorky na papír
Bude provedeno seznámení s charakteristikou magnetů.
1. pokus
: Položíme kapesní kompas na stůl a sledujeme, jakým směrem se ustálí magnetická střelka. Střelka se
ustálí ve směru sever-jih. Modře označená část střelky směřuje k severu. Část magnetické střelky směřující k
severu se nazývá severní pól, její druhý konec je jižní pól.
2. pokus
: Svorku na papír přiblížíme k válcovému magnetu, nejprve k jeho středu, potom k jednomu konci. Svorka
je přitahována konci magnetu mnohem silněji než jeho středem.
3. pokus
: Vezmeme tři svorky a sledujeme, zda se navzájem přitahují nebo odpuzují. Pokud již došlo ke spojení
svorek, měli bychom je vyměnit za nové, u nichž ke spojení doposud nedošlo. Svorky zavěsíme jednu za druhou
na jeden z pólů válcového magnetu. Svorky drží pohromadě i po oddálení horní svorky od magnetu. Protože
ulpívají jedna na druhé, staly se z nich také magnety.
Závěry :
1. Otáčivě umístěný magnet (t. j. magnetická střelka kompasu) se ustálí ve směru sever-jih.
2. Železo je přitahováno magnety , stává se také magnetickým.
3. Přitažlivá síla magnetu je nejsilnější na jeho pólech.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...21
Powered by FlippingBook