P9160-5M Návod "ŽES Magnetismus" - page 7

© 2013 Didaktik s. r. o.
5
Vzájemné působení magnetických pólů
Materiál (MAG 1.2) :
1 kompas
2 válcové magnety
1 vložka pro magnet
Bude zkoumáno vzájemné působení dvou magnetů.
1. pokus
: Na stůl umístíme kompas a pohybujeme jím, dokud se magnetická střelka kompasu neustálí ve směru
sever-jih. Modře označený konec střelky je severní pól. Ke střelce umístíme válcový magnet. Držíme magnet tak,
že jeho červeně označená část (severní pól) směřuje k severnímu pólu magnetické střelky. Poté magnet otočíme
a přiblížíme jej jeho druhým koncem. Celý postup opakujeme s magnetickým pólem střelky. Silové účinky jsou
následující :
Severní pól střelky a severní pól válcového magnetu se vzájemně odpuzují.
Severní pól střelky a jižní pól magnetu se
: ……………………………….
Jižní pól střelky a severní pól magnetu se
: ……………………………….
Jižní pól střelky a jižní pól magnetu se
: ……………………………….
2. pokus
: Jeden válcový magnet vložíme do vložky, kterou umístíme na stůl. Nyní přiblížíme druhý magnet k
magnetu ve vložce, nejprve shodnými póly, potom opačnými póly k sobě. Vložka pro magnet se pohybuje spolu s
magnetem. Vyzkoušíme všechny možnosti a porovnáme pozorování prvního a druhého pokusu.
Závěr
: Magnetické póly opačné polarizace se přitahují, souhlasné póly se odpuzují.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...21
Powered by FlippingBook