P9160-5M Návod "ŽES Magnetismus" - page 8

© 2013 Didaktik s. r. o.
6
Přitažlivé síly magnetů
Materiál (MAG 1.3) :
2 válcové magnety
1 železné jádro
1 vložka pro magnet
1 pouzdro pro magnet
1 kolík s jehlou
1 modul se zdířkou
svorky na papír
Bude zkoumán účinek přitažlivosti magnetu na železo.
1. pokus
: Svorku na papír položíme na stůl a přiblížíme k ní válcový magnet. Podle očekávání je svorka magnetem
přitahována a pohybuje se směrem k němu.
2. pokus
: Položíme válcový magnet na stůl, pomalu k němu shora přibližujeme svorku. Je-Ii vzdálenost svorky od
magnetu malá, magnet je svorkou zvednut a přilne k ní. Železo má přitažlivé účinky na magnet, přitažlivá síla
nevychází pouze z magnetu. Mezi magnetem a železem existuje vzájemné působení.
3. pokus
: Železné jádro umístíme do vložky pro magnet. Při přiblížení magnetu se železné jádro pohybuje směrem
k magnetu spolu s vložkou. Nyní umístíme válcový magnet do vložky a přiblížíme k němu železné jádro. Magnet
se pohybuje směrem k železnému jádru.
4. pokus
: Dva válcové magnety upevníme pomocí pouzdra pro magnet do kolíku s jehlou a zasuneme do modulu
se zdířkou. K magnetu přiblížíme železné jádro, střídavě k oběma koncům. Železné jádro má na oba magnetické
póly přitažlivé účinky.
Závěr
: Magnetismus spočívá ve vzájemném působení mezi magnetem a železem. Pohybuje-li se železný kvádr k
magnetu nebo naopak závisí pouze na tom, který z nich je otočný a který upevněný.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...21
Powered by FlippingBook