P9160-5M Návod "ŽES Magnetismus" - page 9

© 2013 Didaktik s. r. o.
7
Odpudivá síla magnetu
Materiál (MAG 1.4) :
1 stativ, 30 cm
1 stativová tyč, 25 cm
1 běžec stativový s otvorem
1 objímka univerzální
1 válcový magnet
1 pólový nástavec
1 nůžky
provázek
1 svorka na papír
1 list papíru
1 pravítko
ŽES Stativový materiál
Svorka na papír je přitahována magnetem, zkoumá se dosah přitažlivé síly magnetu. Proniká přitažlivá síla magnetu
všemi materiály ?
1. pokus
: Stativovou tyč uchytíme do stativu a upevníme na ni objímku univerzální. Do ní upneme válcový magnet.
Běžec stativový s otvorem upevníme na stativ. Asi 15 cm dlouhý kus provázku uvážeme ke svorce na papír, na
jejím druhém konci uděláme smyčku. Provázek pověsíme pomocí smyčky na nastavovací šroub běžce. Svorku na
papír držíme pod válcovým magnetem. Výšku magnetu nastavujeme tak, že se svorka nedotýká magnetu. Jestliže
svorku nyní uvolníme, bude přitahována spodní stranou magnetu. Přitažlivá síla magnetu je větší než působení
tíhy svorky.
2. pokus
: Objímku s magnetem vysuneme ještě výše. Při určité vzdálenosti svorka na papír spadne dolů. Se
zvětšující se vzdáleností přitažlivá síla magnetu slábne. Při této vzdálenosti již není dostatečná k tomu, aby
udržela tíhu svorky. Magnet otočíme pomocí objímky na stranu. Svorka na papír jej následuje, jestliže vzdálenost
není příliš velká.
3. pokus
: Mezi svorku na papír a magnet vložíme list papíru, potom plastikové pravítko. Přitažlivá síla magnetu
těmito materiály proniká. Nyní mezi magnet a svorku na papír vložíme pólový nástavec. Svorka okamžitě spadne.
Pólový nástavec chrání svorku před účinky přitažlivé síly magnetu. Svorka již není přitahována, dokonce ani když
zmenšíme vzdálenost mezi ní a magnetem.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...21
Powered by FlippingBook