P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 10

© 2013 Didaktik s. r. o.
8
Nabíjení Ni-Cd článku
Ni-Cd článek 1,2V/0,3 Ah (Normal Charge 30 mA/16h) je možné nabíjet následujícím postupem :
Pomůcky :
• žákovský zdroj napětí 0-12V DCV nebo univerzální zdroj napětí 0-15V DCV
• propojovací deska ze stavebnice "ŽES Elektřina 1 nebo ŽES Elektronika"
• modul s odporem 1kΩ
• multimetr (miliampermetr)
• propojovací vodiče
Postup :
• na propojovací desce zapojíme zdroj, odpor, miliampermetr a Ni-Cd článek (popř. dva) dle následujícího obrázku :
zapneme zdroj a postupným zvyšováním napětí nastavíme nabíjecí proud 30 mA
články necháme nabíjet po dobu 16 hodin (miliampermetr je možné po nastavení proudu odpojit a propojit
vodiče)
zapneme zdroj a postupným zvyšováním napětí nastavíme nabíjecí proud 30 mA
články necháme nabíjet po dobu 16 hodin (miliampermetr je možné po nastavení proudu odpojit a propojit
vodiče)
Upozornění :
Článek nepřebíjíme delším časem než je potřebné a nabíjíme maximálním proudem 1/10 kapacity článku.
0 ... 12 V =
1.2V
mA
0 ... 12 V =
-
+
1.2V
mA
-
+


+
-
1.2V
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...73
Powered by FlippingBook