P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 14

© 2013 Didaktik s. r. o.
12
SEZNAM POKUSŮ
3. Tepelná energie vzniklá z elektrické energie
Bimetalová pojistka
Materiál (E 3.6) :
1 propojovací deska
1 modul spínač
1 modul s objímkou
2 modul se svorkou
1 modul s topnou spirálou
3 modul vedení T
3 modul připojení
2 modul vedení L se zdířkou
1 modul vedení L
3 modul přímé vedení
2 žárovky E10, 10V/0,05A
1 bimetalový pás
1 plochá pružina ocelová
2 držák se zářezem a otvorem
1 krokosvorka s kontaktním kolíkem
3 spojovací vodiče
zdroj elektrické energie
U automatické pojistky může jako ochrana proti přetížení fungovat bimetalová pojistka.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Po sestavení všech bloků do obvodu na základové desce je nutno provádět
následující kroky velmi opatrně :
Neutrální poloha ploché pružiny je na obrázku znázorněna šrafováním. Její vzdálenost od krokodýlové svorky
zapojené v bodě A je asi 5 mm. Vnější stranu bimetalického pásku (tvarovaná strana směřující dopředu) přesuneme z
levé strany směrem ke konci pružiny, přesně nad topnou spirálu. Lehce tlačí na svorku v bodě A. Zapojíme
stejnosměrné napětí 12 V.
Pokus :
Uzavřeme spínač. Obvod je uzavřen, protože se pružina dotýká svorky v bodě A; pravá žárovka svítí. Horní
žárovka připojená paralelně s topnou spirálou dosud nesvítí.
Způsobíme zkrat pravé žárovky. Nyní horní žárovka vykáže napětí nad topnou spirálou, což vede k jejímu rozsvícení.
Za chvíli se bimetalický pásek ohne a uvolní konec ploché pružiny. Pružina se uvolní do své neutrální polohy, čímž
dojde k přerušení obvodu.
Poznámky :
1. Časový úsek potřebný k přerušení vedení závisí na uspořádání.
2. Pokud před přerušením nesvítí ani jedna žárovka, v bodě A není kontakt.
Závěr :
Bimetalický pás může, při vhodném uspořádání zapojení, přerušit obvod tím, že dojde k jeho zahřátí.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...73
Powered by FlippingBook