P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 16

© 2013 Didaktik s. r. o.
14
Bimetalové požární poplachové zařízení
Materiál (E 3.8) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
2 modul přímé vedení
1 modul s objímkou
1 modul vedení L se zdířkou
2 modul se svorkou
2 spojovací vodiče
1 bimetalový pás
1 kontaktní jehla
1 žárovka E10/0,05A
(anebo modul bzučák)
2 držáky se zářezem a otvorem
zdroj elektrické energie
Požární poplachová zařízení by se měla uvést do chodu automaticky při překročení určité přípustné teploty.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Bimetalový pásek upneme do upínacího drátu tak, že jeho netvarovaná strana
směřuje ke kontaktní jehle. Kontaktní jehla je vzdálena 5 mm od proužku. To znamená, že je obvod doposud
přerušen. Do obvodu zapojíme buď žárovku E 10, 10 V/0,05 A , nebo bzučák.
Pokus :
Hořící zápalkou zahříváme uprostřed bimetalový pásek. Ten se ohne a uzavře obvod, čímž vyvolá poplach
(buď se ozve bzučák, nebo rozsvítí žárovka).
Závěr :
Je možno vložit bimetalový pásek do obvodu tak, že se obvod uzavře až když se pásek zahřeje. Tím se zapne
signalizace zvyšující se teploty.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...73
Powered by FlippingBook