P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 18

© 2013 Didaktik s. r. o.
16
než jedna žárovka, intenzita jejich světla je stejná, jako v prvním pokusu. Výkon můžeme vypočítat stejným
způsobem, jako v prvním pokusu.
napětí U = ……………….. V
intenzita proudu I = ………………….. mA =…………….. . A
výkon P = U. I = ……………………. W
3. pokus :
Zapojení uspořádáme nově tak, že jsou žárovky zapojeny paralelně (vrátíme zpět přímý vodič označený
šrafováním a přidáme moduly označené čárkovaně). Zapojíme stejnosměrné napětí 5 voltů. Po uzavření spínače
můžeme změřit hodnoty napětí a intenzity proudu. Dvě žárovky spotřebovávají dvojnásobné množství energie než
jedna žárovka, a intenzita jejich světla je stejná jako v prvním pokusu. Výkon opět vypočítáme z naměřených
hodnot.
napětí U = ………………….. V
intenzita proudu I = ………………. mA = ………………. A
výkon P = U. I = …………………..
Závěr :
Čím vyšší je napětí a intenzita proudu, tím vyšší je spotřeba energie. Elektrický výkon je přímo úměrný napětí
a intenzitě proudu.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...73
Powered by FlippingBook