P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 20

© 2013 Didaktik s. r. o.
18
Pokus :
Jeden ze skupiny zapne a vypne napětí a současně spustí stopky. Druhý drží provázek při dosažení celkové
délky zdvihu. Třetí ze skupiny určuje hodnoty naměřené měřicími přístroji. Měříme výšku, o kterou motorek dokáže
zdvihnout závaží.
Uzavřeme spínač zdroje elektrické energie a současně spustíme stopky. Ve chvíli, kdy závaží dosáhlo délky zdvihu,
zjistíme čas. Měříme a zaznamenáváme napětí a intenzitu proudu běžícího motorku.
Mechanická práce, stejně jako elektrická práce, může být vypočítána z výsledků měření. Z toho můžeme zjistit
účinnost pokusného motorku. Účinnost je poměr elektrické práce k mechanické.
napětí U na motoru
: ………………. V
intenzita proudu I
: ………………. A
elektrický výkon U. I
: …………….…W
čas zdvihu t
: …………….… s
elektrická práce W
E
: ………………. W
s
hmotnost nákladu m
: 110 g = 0,11 kg
délka zdvihu h
: …… cm = ……… m
mechanická práce W
M
= m. g. h : ……………. J
Účinnost : W
E
: W
M
=
……………. %
Závěr :
Jestliže náklad klouže stejnoměrně dolů, motor funguje jako tachogenerátor. Indukované napětí můžeme zjistit
voltmetrem.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...73
Powered by FlippingBook