P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 23

© 2013 Didaktik s. r. o.
21
Magneticky ovládaný spínač
Materiál (E 6.3) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul přerušené vedení
3 modul přímé vedení
1 modul vedení L
1 modul se svorkou
1 modul s objímkou
2 spojovací vodiče
2 krokosvorky s kontaktním kolíkem
1 držák se zářezem a otvorem
1 plochá pružina ocelová
1 válcový magnet
1 žárovka E10, 10V/0,05A
zdroj elektrické energie
Předvedeme si, jak může být elektrický obvod uzavřen (nebo otevřen) pomocí magnetu.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Krokodýlové svorky zastrčíme do zásuvek R a A modulu přerušené vedení.
Otáčením krokodýlových svorek můžeme zvětšovat nebo zmenšovat jejich vzdálenost. Ocelová listová pružina se
dotýká kontaktu R („normálně uzavřený kontakt“), pokud není v blízkosti válcový magnet. Odvod k žárovce není
uzavřen. Po zapojení střídavého napětí 9 V se žárovka nerozsvítí.
Pokus :
Válcovým magnetem pomalu pohybujeme k listové pružině. Ta je přitahována a dotkne se kontaktu A
(„normálně otevřený kontakt“). Tím se uzavře obvod k žárovce, která se rozsvítí. Pokud magnet oddálíme, obvod se
opět přeruší.
Závěr :
Elektrický obvod může být uzavřen prostřednictvím magnetu a listové pružiny. Obvod je otevřen, dokud není v
blízkosti magnet.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...73
Powered by FlippingBook