P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 24

© 2013 Didaktik s. r. o.
22
Relé
Materiál (E 6.4) :
1 propojovací deska
4 modul připojení
1 modul se svorkou
1 modul přerušené vedení
1 modul s objímkou
2 modul vedení L se zdířkou
1 modul spínač
1 modul vedení L
4 modul přímé vedení
1 modul pro cívku 800 závitů
1 cívka 800 závitů
1 držák se zářezem a otvorem
2 krokosvorky s kontaktním kolíkem
1 železné jádro
1 plochá pružina ocelová
1 žárovka E10, 10V/0,05A
4 spojovací vodiče
zdroj elektrické energie
V tomto pokusu působí spínač v obvodu cívky s železným jádrem. Cívka je umístěna ve druhém obvodu. Jde o pokus
modelového relé.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Krokosvorky zasuneme do modulu přerušené vedení. Ocelovou pružinu
upevníme do držáku se zářezem a otvorem tak, že se dotýká krokosvorky R. Po zapojení střídavého napětí 9 V
žárovka nesvítí, protože obvod není uzavřen. Cívka s 800 závity je v pravém, druhém, obvodu („řídící obvod“). Do této
cívky je zasunuto válcové železné jádro. Do obvodu zapojíme stejnosměrné napětí 12 V.
Pokus :
Uzavřeme spínač. Tím se stane železné jádro magnetem. Pružina je přitahována železným jádrem cívky.
Žárovka svítí.
Závěr :
Relé je elektromagnetický spínač. Druhý elektrický obvod se uzavře uzavřením řídícího obvodu v místě relé s
normálně otevřeným kontaktem.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...73
Powered by FlippingBook