P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 25

© 2013 Didaktik s. r. o.
23
Relé s pracovním bodem a normálním kontaktem
Materiál (E 6.5) :
1 propojovací deska
4 modul připojení
1 modul se svorkou
2 modul s objímkou
1 modul přerušené vedení
1 modul spínač
1 modul pro cívku 800 závitů
3 modul vedení L se zdířkou
2 modul vedení L
1 modul vedení T
4 modul přímé vedení
1 držák se zářezem a otvorem
1 plochá pružina ocelová
1 cívka 800 závitů
2 krokosvorky s kontaktním kolíkem
1 železné jádro
2 žárovky E10, 10V/0,05A
4 spojovací vodiče
zdroj elektrické energie
V tomto pokusu se seznámíte s relé se dvěma kontakty.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Krokosvorky zasuneme do modulu přerušené vedení. Ocelovou pružinu
upevníme v držáku se zářezem a otvorem tak, aby se dotýkala krokosvorky R. Se zapojením střídavého napětí 9 V by
se měla rozsvítit pravá žárovka. Cívka s 800 závity je v pravém, druhém, obvodu („řídící obvod“). Do cívky zasuneme
válcové železné jádro.
Pokus :
Do pravého obvodu s cívkou zapojíme stejnosměrné napětí 12 V. Po uzavření spínače je pružina přitahována
železným jádrem v cívce. Pravá žárovka zhasne. Levá žárovka se rozsvítí.
Závěr :
Při uzavírání řídícího obvodu se normálně uzavřený kontakt přeruší, normálně otevřený kontakt se uzavře.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...73
Powered by FlippingBook