P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 27

© 2013 Didaktik s. r. o.
25
Bzučák na střídavý proud
Materiál (E 6.7) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul spínač
1 modul pro cívku 800 závitů
2 modul vedení L
1 modul vedení L se zdířkou
4 modul přímé vedení
1 modul se svorkou
2 spojovací vodiče
1 držák se zářezem a otvorem
1 plochá pružina ocelová
1 železné jádro
1 cívka 800 závitů
zdroj elektrické energie
Bzučák na střídavý proud nepotřebuje vlastní přerušovač. Přerušení provádí sám střídavý proud.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Ocelová pružina není připojena k obvodu. Je umístěna přibližně 8-10 mm před
válcovým železným jádrem, které je zasunuto do cívky. Zapojíme střídavé napětí 12 V.
Pokus :
Uzavřeme spínač. Pružina je přitažena cívkou pod proudem, ale ihned je zase uvolněna. Tento postup se
opakuje stokrát za sekundu, podle sta alternací střídavého napětí. Listová pružina produkuje drnčivý zvuk.
Závěr :
Při použití střídavého proudu k vyvolání vibrací listové pružiny není potřeba používat přerušovací spínač. K
vibraci dochází, protože intenzita proudu stokrát za sekundu stoupne a znovu klesne na nulu.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...73
Powered by FlippingBook