P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 29

© 2013 Didaktik s. r. o.
27
7. Kinetická energie vzniklá z elektrické energie
Pohybové účinky elektřiny
Materiál (E 7.1) :
1 propojovací deska
4 modul připojení
1 modul spínač
3 modul přímé vedení
2 krokosvorky s kontaktním kolíkem
1 válcový magnet
1 měděný drát 0,2 mm
2 spojovací vodiče
zdroj elektrické energie
staniol (kovové žhavicí vlákno)
Vodič pod proudem je obklopen magnetickým polem. Nyní budeme zkoumat vzájemné působení tohoto a druhého
magnetického pole (vytvořeného např. válcovým magnetem).
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Do zástrček A a B zasuneme krokosvorky. Do svorek upneme asi 10 cm
ohnutého měděného drátu (kovové žhavicí vlákno) a zapojíme 6 V stejnosměrného proudu.
Pokus :
Uzavřeme spínač. Ke kovovému vláknu zapojíme shora nejdříve severní pól tyčového magnetu, potom jižní
pól. Neuzavírejte spínač na příliš dlouho !
Závěr :
Vodič pod proudem (v tomto pokusu kovové vlákno) se pohybuje kolmo ke směru elektrického proudu, stejně
tak, jako ke směru magnetického pole. Vodič pod proudem je ovlivňován specifickou silou.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...73
Powered by FlippingBook