P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 31

© 2013 Didaktik s. r. o.
29
(technický směr proudu od + do -) vodičem, směr ukazováčku ukazuje směr magnetického pole a směr prostředníčku
signalizuje směr pohybu.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...73
Powered by FlippingBook