P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 32

© 2013 Didaktik s. r. o.
30
Princip elektromotoru
Materiál (E 7.2) :
1 propojovací deska
1 modul se svorkou
1 modul se zdířkou
1 modul připojení
1 modul pro cívku 2x800 závitů
4 modul přímé vedení
2 modul vedení L
1 nábojnice pro magnet
2 válcové magnety
1 cívka 2x800 závitů
1 držák se zářezem a otvorem
1 kolík s jehlou
1 železné jádro
2 spojovací vodiče
zdroj elektrické energie
Princip elektromotoru je založen na vzájemném působení dvou magnetických polí, z nichž jedno je vytvořeno
elektrickým proudem. Pokus ukáže, proč, pokud chceme dosáhnout krouživého pohybu, musí být elektrický proud
přepínán.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Válcové masivní železné jádro zasuneme do PI cívky s 2x800 závity. Modul se
zdířkou a s banánkem s jehlou umístíme na pravou stranu zapojení. Do nábojnice pro magnet vložíme dva válcové
magnety a položíme na jehlu. Kladný pól stejnosměrného napětí připojíme do zásuvky A. Záporný pól nepřipojíme
trvale, ale budeme jej v krátkých intervalech připojovat k držáku se zářezem a otvorem. Nulová poloha válcového
magnetu musí být vždy nastavena podle nákresu.
1. pokus :
Uzavřením kontaktu B zapojíme stejnosměrné napětí 8 V. Severní pól válcového magnetu je přitahován
železným jádrem cívky. Znovu přerušíme obvod.
2. pokus :
Válcový magnet nastavíme do nulové polohy a na okamžik uzavřeme obvod v bodě B. Obvod znovu
přerušíme těsně předtím, než severní pól magnetu dosáhne cívky. Magnet se dále pohybuje setrvačností. Jestliže
je severní pól opět blízko své nulové polohy, uzavřeme kontakt. Severní pól je znovu přitahován. Magnet se
jedenkrát otočí (360°) z důvodu přerušení obvodu. Lepší by dokonce bylo obvod vůbec nepřerušovat, ale namísto
toho měnit polaritu připojeného stejnosměrného napětí.
Závěr :
Elektrický proud může způsobovat rotaci tím, že se přerušuje nebo přepíná zapojené napětí.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...73
Powered by FlippingBook