P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 34

© 2013 Didaktik s. r. o.
32
Pokus :
Uzavřeme spínač. Motor se nastartuje.
Pokud se cívka motoru nehýbe, je nutno zlepšit kontakty komutátorových kartáčků (je-Ii to nutné, stiskněte prsty
kartáčky lehce dolů). Při správném nastavení motor okamžitě naskočí.
Směr rotace můžeme změnit přepnutím zapojeného napětí (zaměňte spoje na zdroji napětí).
Zjistíme, zda motor poběží i při střídavém napětí (3 V).
Závěr :
Cívka v permanentním magnetickém poli s motorem na stejnosměrný proud rotuje, protože elektrický proud, a
tím i magnetické pole cívky, je po každé půlotáčce přepnut. Motor se stálým magnetem nepoběží při střídavém
proudu.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...73
Powered by FlippingBook