P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 35

© 2013 Didaktik s. r. o.
33
Motor na stejnosměrný proud
Materiál (E 7.3.1) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
2 modul vedení L
1 modul přímé vedení
1 modul spínač
1 modul motor
1 sonda magnetického pole
2 spojovací vodiče
zdroj elektrické energie
1 tepelná spirála
Seznámíte se s malým motorem na stejnosměrný proud.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Modul motor dosud není připojen. Do obvodu přivedeme stejnosměrné napětí 1
V.
1. pokus :
Prostor okolo motoru na stejnosměrný proud přejedeme sondou magnetického pole. Jde o to si uvědomit,
že kostra motoru obsahuje stálý magnet.
2. pokus :
Modul motor vložíme do obvodu. Na hřídelku motoru připojíme tepelnou spirálu. Měla by napomoci
sledování rotace. Uzavřeme spínač a zapamatujeme si směr otáčení motoru. Potom spínač otevřeme a
zaměníme konektory na zdroji napětí. Po uzavření spínače motor rotuje opačným směrem.
Závěr :
K vytvoření vnějšího magnetického pole v malém motoru na stejnosměrné napětí je většinou užíván stálý
magnet. Směr otáčení motoru je dán směrem stejnosměrného proudu.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...73
Powered by FlippingBook