P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 37

© 2013 Didaktik s. r. o.
35
1. pokus :
Uzavřeme spínač a pozorujeme směr rotace rotoru.
Směr rotace nemůžeme změnit přepnutím zapojeného napětí (záměnou kontaktů na zdroji napětí), protože tímto
způsobem se mění i směr elektrického proudu v rotoru, stejně jako v budicí cívce.
2. pokus :
Otevřeme spínač a zapojíme střídavé napětí 12 V. Bude se cívka otáčet ? Uzavřeme spínač a můžeme
vidět, že tento druh motoru může fungovat i na střídavý proud.
Závěr :
Elektromotor s elektromagnetem může fungovat na stejnosměrný i na střídavý proud. Směr elektrického
proudu se mění současně v budicí cívce a v cívce rotoru.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...73
Powered by FlippingBook