P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 38

© 2013 Didaktik s. r. o.
36
Derivační motor
Materiál (E 7.5) :
1 propojovací deska
2 modul spínač
1 modul přerušené vedení
2 modul vedení L
2 modul vedení L se zdířkou
4 modul přímé vedení
1 modul pro cívku 2x800 závitů
1 modul se svorkou
1 cívka 800 závitů
1 cívka 2x800 závitů
1 I jádro
1 třmen
1 komutátor
2 pólové nástavce
2 kartáčky
1 železné jádro
1 ložisková tyč
2 spojovací vodiče
zdroj elektrické energie
Budicí cívku a cívku rotoru zapojíme paralelně s derivačním motorem.
Zapojení :
Dbejte pořadí zapojování. Začněte se středním modulem nesoucím cívku. To je rotor elektromotoru.
Ložisková tyč je upnuta k modulu se svorkou. K ní je připojena cívka s 800 závity , společně se železným jádrem
(kotva jádra ve tvaru I). Ložisková tyč bude připojena tak, že cívka může rotovat, aniž by se dotýkala modulu. Disk
komutátoru je upevněn ke svislým spojovacím kolíkům cívky. Komutátor přepíná elektrický proud na cívce po každé
půlotáčce. Modul se svorkou se zapojí do propojovací desky tak, aby byl stavěcí šroub v boční poloze.
Modul pro cívku 2 x 800 závitů zapojíme za modul se svorkou. Dva moduly přímé vodiče vpravo a vlevo od cívky
slouží jako nosná plocha pólových destiček. Do cívky zasuneme válcové železné jádro. Dva pólové nástavce
upevníme na konce železného jádra pomocí svorky.
Před modul se svorkou přiřadíme modul přerušený vodič. Do dvou zásuvek zasuneme držáky s kartáčky. Kartáčky by
se měly dotýkat komutátorového disku, ale nesmí tlačit na cívku příliš silně. Nastavení kartáčků je pro práci motoru
rozhodující.
Rotorovou cívkou otočíme tak, aby hřídelka cívky byla paralelně k pólovým destičkám. Kartáčky jsou pak uprostřed
mezi dvěma polokroužky. Cívka musí být vždy nastavena do této polohy, když chceme nastartovat motor. Do dvou
větvících se bodů zapojíme stejnosměrné napětí 6 V. Spínač 1 použijeme k uzavření obvodu budicí cívkou. Spínač 2
použijeme k uzavření obvodu rotoru. Spínač 1 je uzavřen, takže budicí cívka produkuje magnetické pole.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...73
Powered by FlippingBook