P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 39

© 2013 Didaktik s. r. o.
37
1. pokus :
Uzavřeme spínač 2 a pozorujeme rotaci rotoru. Směr otáčení nemůžeme změnit přepnutím přiváděného
napětí (záměnou konektorů na zdroji napětí), protože tímto způsobem se změní směr elektrického proudu nejen v
rotoru, ale i v budicí cívce.
2. pokus :
Otevřeme spínač a zapojíme 12 V střídavého napětí. Bude cívka rotovat ?Uzavřeme spínač a můžeme
pozorovat, že tento druh motoru může fungovat i na střídavý proud.
Závěr :
Elektromotor s elektromagnetem může fungovat na stejnosměrný, stejně jako na střídavý proud. Směr
elektrického proudu se mění současně v budící cívce i v rotorové cívce.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...73
Powered by FlippingBook