P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 41

© 2013 Didaktik s. r. o.
39
Závěr :
Jelikož elektrický proud vytváří v cívce magnetické pole, železné tyče, umístěné v cívce vedle sebe, jsou
souhlasně zmagnetizovány a vzájemně se odpuzují. Intenzita odpuzování závisí na intenzitě proudu. Na základě
tohoto principu můžeme měřit intenzitu proudu.
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...73
Powered by FlippingBook